PERKASA REALTY SDN BHD : CARA MEMOHON

Muat Turun Borang
Borang A
Permohonan Rumah Kedai
Borang B
Permohonan Perseorangan
PEMILIHAN PEMOHON RUMAH KEDAI

Permohonan tersebut akan ditapis dan dipilih dalam dua peringkat oleh dua badan khas iaitu;

  • Jawatankuasa Pemilihan Pemilik-Pemilik Rumah Kedai Bumiputera Peringkat Daerah dan;

  • Jawatankuasa Pemilihan Pemilik-Pemilik Rumah Kedai Bumiputera   Peringkat Negeri.

  • Jawatankuasa Pemilihan Peringkat Daerah terdiri daripada Pegawai Daerah selaku Pengerusi dan beberapa ahli lain yang dilantik oleh Pegawai Daerah.  Mereka berperanan menapis dan memberi sokongan kepada permohonan yang layak untuk disarankan kepada Jawatankuasa Pemilihan Pemilik-Pemilik Rumah Kedai Bumiputera Peringkat Negeri.
 
Jawatankuasa Pemilihan Peringkat Negeri dipengerusikan oleh Menteri atau Pembantu Menteri Pembangunan Perindustrian.  Ahli-ahlinya terdiri daripada Setiausaha Tetap Kementerian-Kementerian.  Jawatankuasa ini berperanan mempertimbangkan dan seterusnya meluluskan permohonan yang layak diperuntukkan rumah kedai.

 KRITERIA PEMILIHAN

Kriteria-kriteria dan garis panduan untuk mempertimbangkan permohonan adalah seperti berikut:-

  • Pemohon sedang berniaga tetapi tidak mempunyai tempat yang sesuai atau sedang menyewa tempat untuk menjalankan perniagaan.

  • Pemohon mestilah berkebolehan menjalankan perniagaan.

  • Pemohon mestilah berkeupayaan membayar balik pinjaman.

  • Pemohon mestilah penduduk tempatan.

  • Perilaku (character) pemohon juga dinilai untuk memastikan rumah kedai yang diperuntukan tidak disalahguna.

  • Pemohon mestilah berumur di antara 21-60 tahun.

SKIM PEMBAYARAN BALIK

Pemohon yang berjaya mendapatkan rumah kedai daripada Syarikat ini diberi pinjaman Syarat mudah dengan kadar Yuran Pengurusan sebanyak 5-6 peratus setahun. Mereka diberi masa tangguhan (Grace Period) 3 bulan sebelum mula menjelaskan ansuran bulanan.

Tempoh pembayaran balik adalah berbeza-beza mengikut struktur/binaan bangunan. Rumah kedai sementara atau separuh tetap diberi tempoh pembayaran selama 10 atau 15 tahun dan bangunan tetap selama 20 tahun. Tempoh pembayaran balik pinjaman serta Yuran Pengurusan akan dikaji dari masa ke semasa mengikut kesesuaian keadaan.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan skim "Soft Loan" ini telah membolehkan Bumiputera memiliki rumah kedai yang lebih terancang dan kondusif sama ada di bandar atau luar bandar. Namun demikian Syarikat ini amat perlu mendapatkan semula kutipan pinjaman daripada peniaga-peniaga yang telah memperolehi peruntukan rumah-rumah kedai tersebut. Dengan aliran kewangan yang lebih anjal melalui pungutan semula pinjaman, Syarikat ini yakin dapat memainkan peranan lebih efisyen bagi merealisasikan pewujudan Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera di Negeri Sabah.

---------------------------------------
Lot 1.22, 2.22, 3.22 Kompleks Asia City,Jalan Asia City 88000 Kota kinabalu.
Peti Surat 13744, 88843 Kota Kinabalu.
Telefon: 088-214775/088-216526/088-216530
Faks: 088-221607
untuk maklumat selanjutnya sila emel kepada enquiry@perkasarealty.com.my