PERKASA REALTY SDN BHD : MATLAMAT

MATLAMAT SYARIKAT:

Objektif 

 • Untuk membantu peniaga-peniaga Bumiputera memiliki premis rumah kedai di bandar dan luar bandar melalui skim pinjaman 100% (Soft Loan).

 • Untuk menambahkan bilangan Bumiputera menceburi bidang perniagaan serta  meningkatkan taraf hidup mereka sejajar dengan pembangunan ekonomi.

Misi

 • Pemangkin pembangunan ekonomi Bumiputera.

 • Membantu Bumiputera untuk memiliki rumah kedai melalui skim pembelian syarat mudah.

 • Membangunkan premis-premis perniagaan di seluruh Sabah.
 • Mengenalpasti kawasan-kawasan yang berimpak tinggi.
 • Menggalakkan budaya niaga di kalangan kakitangan Syarikat.

Visi

 • Menjadi agensi unggul dalam pembangunan premis perniagaan di kawasan pekan baru dan luar bandar.

Polisi

 • Membiayai pembinaan dan memperuntukkan rumah-rumah kedai yang telah diluluskan oleh Kerajaan.

 • Membiayai rumah-rumah kedai lain yang telah diluluskan oleh Syarikat ini tertakluk kepada peruntukan yang ada.

 • Bekerjasama dengan agensi-agensi Bumiputera, mengenalpasti dan merangka penyelesaian ke atas permasalahan melalui khidmat nasihat kepada peniaga Bumiputera dalam pengurusan perniagaan.

---------------------------------------
Lot 1.22, 2.22, 3.22 Kompleks Asia City,Jalan Asia City 88000 Kota kinabalu.
Peti Surat 13744, 88843 Kota Kinabalu.
Telefon: 088-214775/088-216526/088-216530
Faks: 088-221607
untuk maklumat selanjutnya sila emel kepada enquiry@perkasarealty.com.my