PERKASA REALTY SDN BHD : PENGENALAN

PENGENALAN

PERKASA REALTY SDN. BHD.

Diperbadankan pada tahun 1977 daripada penukaran nama Syarikat Perusahaan Padi Sdn. Bhd. yang ditubuhkan pada 21 Ogos 1975. Syarikat ini tidak memerlukan lesen dari Kementerian Kewangan kerana Syarikat ini tidak mempelawa simpanan daripada orang ramai. Modal yang dibenarkan adalah sebanyak RM10 juta manakala berbayar adalah RM300,102.00. 

PERANAN

Membantu usahawan Bumiputera berniaga dengan menyediakan ruang-ruang niaga pada harga yang berpatutan untuk membolehkan mereka menjalankan perniagaan dengan lebih selesa dan efisyen. Ini juga bertujuan agar Bumiputera dapat berdaya saing dengan kaum lain dalam bidang perniagaan. Bekerjasama dengan badan-badan berkanun dan agensi-agensi Kerajaan dan sebagainya ke arah menyediakan kursus-kursus, khidmat nasihat atau latihan perniagaan. 

UCAPAN DARIPADA PENGERUSI PERKASA REALTY SDN BHD - HJ KASIM SALLEH JP

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh & Salam sejahtera .

Alhamdulillah, syukur kehadrat Illahi dengan izinNya dapat kita bersua dan bersama-sama meraikan Majlis ke 35 ulangtahun penubuhan Perkasa Realty Sdn Bhd (PRSB). Saya bagi pihak Ahli Lembaga Pengarah mengucapkan terima kasih dan Selamat Datang ke Majlis yang tidak sepertinya ini . Kehadiaran para jemputan menambahkan seri , kemeriahan dan keceriaan malam ini . Bersempena dengan Bulan Syawal ini saya turut melafazkan Selamat Hari Raya dan mohon Maaf Zahir dan Batin .

Saya juga mengambil kesempatan untuk mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih saya kepada Kementerian Pembangunan Perindustrian (MID), SEDCO dan agensi-agensi yang terlibat secara langsung dan tidak langsung atas kerjasama , sokongan dan dorongan sehingga pencapaian yang membanggakan ini . Dan tidak lupa setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada warga kerja PRSB dan Tetap Perkasa Sdn Bhd serta barisan konsultan atas dedikasi , ketekunan , kegigihan , semangat kerja , semangat juang dan komitmen yang tinggi dalam tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan .

Selamat menikmati juadah .

 

Sekian , terima kasih .

UCAPAN DARIPADA PENGURUS BESAR PERKASA REALTY SDN BHD - ENCIK JOIDIN GAHIM

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh & Salam 1Malaysia.

Pertama sekali , saya sukacita mengalu-alukan kedatangan semua tetamu kehormat serta para jemputan yang hadir ke majlis kami yang sederhana ini . Mudah-mudahan dengan kehadiran semua , majlis ini akan lebih ceria dan diberkati .

Semenjak mengambil alih tampuk pengurusan syarikat pada Januari 2010, pendekatan strategik dan sistematik telah diambil untuk menetapkan hala tuju syarikat .

Key Program Indicators (KPI) telah diperkenalkan . Pemantapan dan penstrukturan sumber manusia serta struktur organisasi syarikat telah diperkemaskan . Pengwujudan Sistem Kualiti , penyusunan semula Pelan Korporat merupakan antara beberapa langkah pemantapan pengurusan yang telah diambil .

Alhamdulillah, dengan sokongan padu Jemaaah Lembaga Pengarah , Kementerian Pembangungan Perindustrian , Kementerian Kewangan , SEDCO dan Unit Perancang Ekonomi Negeri serta rakan-rakan dalam syarikat kumpulan dan agensi-agensi lain yang terbabit , syarikat telah berhasil mencapai prestasi yang sungguh memberangsangkan .

Usaha awal yang telah diterokai oleh mantan-mantan Pengurus Besar / Pengerusi juga telah membantu membina asas dan landasan yang kukuh bagi syarikat ini dalam melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan .Doa dan harapan semoga kerjasama erat semua pihak akan mendorong syarikat untuk berusaha lebih giat lagi dalam program pembangunan rumah kedai diseluruh pelusuk negeri demi untuk transformasi pembangunan dan kesejahteraan bersama .

Sekian , terima kasih .

 


Lot 1.22, 2.22, 3.22 Kompleks Asia City,Jalan Asia City 88000 Kota kinabalu
Peti Surat 13744, 88843 Kota Kinabalu.
Telefon: 088-214775/088-216526/088-216530
Faks: 088-221607
untuk maklumat selanjutnya sila emel kepada enquiry@perkasarealty.com.my